Undvik rasrisk i lagermiljö

Risken för olyckor är större i en lagermiljö än på många andra arbetsplatser. En av de vanligaste olyckorna på ett lager är när gods rasar ner från lagerinredningen. Det är därför viktigt att informera de anställda om de risker som finns och vad som är viktigt att tänka på.

Placering av pallar på golv

När pallen placeras på golvet i lagerinredningen ska pallen placeras så att den inte sticker ut i gången. För att underlätta placering av pallen i lagerinredning på golvnivå kan markeringar användas för att markera upp hur nära gången pallen kan placeras.

Arbetsytan i gångar

Gångarna mellan lagerinredningen ska hållas fri och gods ska placeras i ställaget på ett sätt som inte utgör något hinder för arbetsytan i gången. Gångarna ska även vara tillräckligt breda för att kunna hantera gods säkert. För exempel på fri arbetsbredd för smalgångssystem se figur nedan.

Skador på lagerinredningen

Om skador uppstår på lagerinredningen ska det omgående rapporteras till den på företaget som ansvarar för lagerinredningen. Detta ska göras av den person som orsakade skadan på ställaget och/eller personer som iakttagit händelsen. För att undvika skador på lagerinredningen krävs det att mekanisk hanteringsutrustning framförs på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt.

Kontakta oss på Nordiska Lagermontage för att prata lagerinredning och säkerhet i lagermiljö