Nordiska Lagermontage värnar om miljön

Vi strävar alltid efter att minimera antalet resor och planera dagens verksamhet geografiskt korrekt för att undvika onödiga resor. Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten. Vi återvinner och sopsorterar och tar hand om allt miljöfarligt avfall på ett korrekt sätt. Vi arbetar för att minska våra transporter av material genom att noggrant planera våra lastningar så att vi får så lite turer som möjligt.