Däckställ för däckförvaring

Vi erbjuder däckställ för däckförvaring som kan anpassas efter dina behov, oavsett om du är en däcktillverkare med ett stort lagerbehov eller om du bedriver en mindre verkstad.

För att du ska kunna hålla däckverkstaden organiserad krävs ett stabilt lagringssystem som är lika säkert för däcken som för dina medarbetare. Vid däckbyte är det enkelt att hitta rätt däck till kunden, samtidigt som arbetet blir mer ergonomiskt.

I korthet innebär däckställ följande fördelar:

  • Ergonomisk och säker förvaring
  • Möjlighet att erbjuda förvaringstjänster åt kunder (vinter-/sommardäck)
  • Optimerat utnyttjande av befintligt utrymme i verkstaden
  • Bättre organisering

Skydd ska finnas vid risk för ras och påkörning

Genom att fästa rasskydd på pallställets baksida förhindrar man däck från att falla ner och orsaka personskador eller materialskador. Enligt svensk standard SMS2240 är rasskydd ett krav i de lager där personal jobbar i direkt anslutning till pallstället.

Däckställ för en säker arbetsplats

Som du säkert vet ska alla lagersystem kontrolleras årligen av en behörig besiktningsman, vilket vi gärna hjälper dig med. Vill du veta mer om besiktningar? Kontakta oss